RAPORT O FIRMIEBUSINNESS INFORMATION REPORT
Data wygenerowania:Date of generation:
2021-05-07
MONORE POLSKA SP Z O O (SAMPLE)

WAŻNE: Po upływie 30 dni od daty wygenerowania raport przestanie być dostępny pod linkiem otrzymanym w wiadomości e-mail IMPORTANT: After 30 days from date of generation report will not be available in the link obtained in e-mail message POBIERZ NA DYSK! SAVE ON A DISC!

ADRES

ADDRESSUl. Podleśna 10
00-357 Warszawa

T: +48221111111
T: +48226565656

DANE

DATANIP 1111111111
REGON 990000000
KRS 0012345678
Data wpisuDate of assignment 2003-09-21
Miejsce wpisuPlace of assignment Warszawa
Działalność odEstablished in 2000
ZatrudnienieEmployment 55

BRANŻA

INDUSTRYSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54)
Retail sale of electrical household appliances in specialised stores   (47.54)

SPRZEDAŻ

SALES47,523,278.71 PLN

Zysk / strata: Profit / Loss: 9,786,131.18 PLN

RYZYKO

RISKOcena scoringowa: Failure score: 35LIMIT KREDYTOWY
CREDIT LIMIT
2,394,100.00 PLN

FINANSE

FINANCES


(w PLN) (in PLN)

KIEROWNICTWO

PRINCIPAL


Daria Pieczka Fikcyjny


Prezes ZarząduPresident of the Board

Paweł Kowalska Urban Fikcyjny


WiceprezesVice President of Management

****** ********


p.o. Zastępcy PrezesaActing Deputy President

Zenon Kowalski Fikcyjny


Przewodniczący Rady NadzorczejChairman of the Supervisory Board

STRUKTURA WŁASNOŚCI

PROPRIETORSHIP STRUCTURE
  • 196,000.00 PLN (2006-01-16)Kapitał wniesionyPaid Up Capital
  • 19,600.00 (2006-01-16)Ilość udziałówNo. of shares, Total
  • 10.00 PLN (1997-05-16)Wartość jednego udziałuSingle share value
MONORE POLSKA SP Z O O (SAMPLE)
Podmiot wyraził sprzeciw wobec ujawniania informacji o nim 75.00%
TEST CASE FOR POLAND S A (SAMPLE) 75.00%

NIERUCHOMOŚCI I POJAZDY

PREMISES

RODZAJ TYPE WŁASNOŚĆ PROPRIETORSHIP INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION
NieznanyUnknown Ul.Strzałkowskiego 16a/21a, 00-357 Warszawa, M. st. Warszawa Polska
DzierżawaTenancy Ul.Baniochy, ul. Lepsza 164g/166a, 11, Zamknięte centrum handlowe Tomex, 00-500 Pruszków, Polska
WłaścicielOwns Ul.Strzałkowskiego 15a/1b, 1-1, Centrum miasta, 00-357 Warszawa, M. st. Warszawa Polska
NieznanyUnknown Ul.Podleśna 10, 00-357 Warszawa, M. st. Warszawa Polska

PARTNERZY HANDLOWI

BUSINESS PARTNERS

© Bisnode. Wszystkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
Linkedin Linkedin Twitter Twitter Facebook Facebook
M: kontakt.pl@bisnode.com
T: +48 22 278 26 26